Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Kámen!

Obecní úřad, Kámen 53, 582 42 Kámen

tel.: 569 458 277, e-mail: ou@obec-kamen.cz

Obec Kámen - letecký snímek

PRODEJ NOVÝCH PARCEL 

NESLYŠÍTE HLÁŠENÍ ROZHLASU? PŘIJÍMEJTE AKTUALITY MAILEM

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Náhled na obec Kámen

Nové dokumenty

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu obce za rok 2014 - vyvěšeno dne 21.5.2015

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2014 - vyvěšeno dne 21.5.2015

Závěrečný účet obce za rok 2014 - vyvěšeno dne 21.5.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 6.5.2015 - vyvěšeno dne 15.5.2015

Veřejná vyhláška - sdělení záměru o prodeji pozemku - vyvěšeno dne 15.5.2015

Pozvánka na ZK03/2015 - vyvěšeno dne 6.5.2015

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 6.5.2015 - vyvěšeno dne 29.4.2015

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2015 - vyvěšeno dne 29.4.2015

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2015 - vyvěšeno dne 29.4.2015

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daně z nemovitých věcí na rok 2015 - vyvěšeno dne 27.4.2015

Závěrečný účet Svazku obcí Haberska za rok 2014 - vyvěšeno dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 8.4.2015 - vyvěšeno dne 14.4.2015

Veřejná dražební vyhláška - vyvěšeno dne 9.4.2015

Informace o poskytování příspěvku na lesy - vyvěšeno dne 8.4.2015

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 8.4.2015 - vyvěšeno dne 1.4.2015 

Veřejná vyhláška - sdělení záměru o prodeji pozemků - vyvěšeno dne 23.3.2015

Veřejná vyhláška - sdělení záměru o prodeji pozemku - vyvěšeno dne 23.3.2015

Pozvánka na ZK02/2015 - vyvěšeno dne 19.3.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 11.3.2015 - vyvěšeno dne 17.3.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - vyvěšeno dne 16.3.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 18.2.2015 - vyvěšeno dne 27.5.2015

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Havranka - vyvěšeno dne 26.2.2015

Veřejná vyhláška - sdělení záměru o prodeji pozemku - vyvěšeno dne 24.2.2015

Veřejná vyhláška - sdělení záměru o pronájmu nemovitosti - vyvěšeno dne 24.2.2015

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 18.2.2015 - vyvěšeno dne 10.2.2015

Daň z příjmů - informace pro veřejnost v roce 2015 - vyvěšeno dne 10.2.2015

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 14.1.2015 - vyvěšeno dne 23.1.2015

Pozvánka na ZK01/2015 - vyvěšeno dne 20.1.2015

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" - vyvěšeno dne 12.1.2015

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 14.1.2015 - vyvěšeno dne 6.1.2015

Oznámení koncepce "Národní plán povodí Labe" - vyvěšeno dne 6.1.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 22.12.2014 - vyvěšeno dne 2.1.2015

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 22.12.2014 - vyvěšeno dne 15.12.2014

Návrh koncepce - "Program rozvoje Kraje Vysočina 2015 - 2018" - vyvěšeno dne 12.12.2014 

Pozvánka na ZK07/2014 - vyvěšeno dne 8.12.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 23.11.2014 - vyvěšeno dne 5.12.2014

Rozpočtovývýhled na období 2016 - 2017 - vyvěšeno dne 2.12.2014

Návrh rozpočtu obce Kámen na rok 2015 - vyvěšeno dne 2.12.2014

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 23.11.2014 - vyvěšeno dne 14.11.2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 2.11.2014 - vyvěšeno dne 12.11.2014

Pozvánka na ZK06/2014 - vyvěšeno dne 7.11.2014

Předání stanoviska k návrhu koncepce "Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020" - vyvěšeno dne 5.11.2014

Veřejná vyhláška - sdělení záměru o prodeji pozemku - vyvěšeno dne 3.11.2014

Návrh rozpočtu Svazku obcí Haberska na rok 2015 - vyvěšeno dne 30.10.2014

Dražební vyhláška - vyvěšeno dne 29.10.2014

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kámen - vyvěšeno dne 24.10.2014

Zápis o výsledku hlasování do Zastupitelstva obce Kámen - vyvěšeno dne 11.10.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 3.10.2014 - vyvěšeno dne 9.10.2014

Závěr zjišťovacího řízení - Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 - vyvěšeno dne 8.10.2014

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 3.10.2014 - vyvěšeno dne 26.9.2014

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí - vyvěšeno dne 25.9.2014

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - vyvěšeno dne 11.9.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 3.10.2014 - vyvěšeno dne 10.9.2014

Pozvánka na ZK05/2014 - vyvěšeno dne 1.9.2014

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 3.9.2014 - vyvěšeno dne 27.4.2014

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015" - vyvěšeno dne 26.8.2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí - vyvěšeno dne 26.8.2014

Ministerstvo vnitra ČR - Novinky srpen 2014

Ministerstvo vnitra ČR - Novinky červenec 2014

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2015 - 2018" - vyvěšeno dne 9.7.2014

Smlouva o dílo pro stavbu "Chodník podél komunikace III/3463, Proseč" - vyvěšeno dne 2.7.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 18.6.2014 - vyvěšeno dne 26.6.2014

Vyhlášení popisu věci - vyvěšeno dne 16.6.2014

Pozvánka na ZK04/2014 - vyvěšeno dne 13.6.2014

Výběrové řízení na pozici ředitele Lesního družstva Chraňbož - vyvěšeno dne 12.6.2014

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 18.6.2014 - vyvěšeno dne 10.6.2014

Ministerstvo vnitra ČR - Novinky z 6.6.2014

Veřejná vyhláška - sdělení záměru o prodeji pozemků - vyvěšeno dne 2.6.2014

Veřejná vyhláška - sdělení záměru o prodeji pozemků - vyvěšeno dne 2.6.2014

Veřejná vyhláška - sdělení záměru o prodeji pozemků - vyvěšeno dne 2.6.2014

Veřejná vyhláška - sdělení záměru o prodeji pozemků - vyvěšeno dne 2.6.2014

Protokol o otevírání obálek s nabídkami ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu na akci - Chodník podél komunikace III/3463, Proseč - vyvěšeno dne 20.5.2014

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu Svazku obcí Haberska za rok 2013 - vyvěšeno dne 16.5.2014

Závěrečný účet Svazku obcí Haberska za rok 2013 - vyvěšeno dne 16.5.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 7.5.2014 - vyvěšeno dne 14.5.2014

Doručení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno dne 12.5.2014

Oznámení o místě konání voleb do Evropského parlamentu - vyvěšeno dne 7.5.2014

Pozvánka na ZK03/2014 - vyvěšeno dne 7.5.2014

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 7.5.2014 - vyvěšeno dne 30.4.2014

Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020" - vyvěšeno dne 25.4.2014

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí na rok 2014 - vyvěšeno dne 25.4.2014

Informace k zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2014 - vyvěšeno dne 23.4.2014

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014 - vyvěšeno dne 23.4.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 14.4.2014 - vyvěšeno dne 23.4.2014

Veřejná vyhláška - sdělení záměru o zániku předkupního práva - vyvěšeno dne 22.4.2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu - vyvěšeno dne 8.4.2014

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 14.4.2014 - vyvěšeno dne 7.4.2014

Pozvánka na ZK02/2014 - vyvěšeno dne 26.3.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 17.3.2014 - vyvěšeno dne 24.3.2014

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu obce za rok 2013 - vyvěšeno dne 14.3.2014

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2013 - vyvěšeno dne 14.3.2014

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2013 - vyvěšeno dne 14.3.2014

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2013 - vyvěšeno dne 14.3.2014

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2013 - vyvěšeno dne 14.3.2014

Závěrečný účet obce za rok 2013 - vyvěšeno dne 14.3.2014

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 17.3.2014 - vyvěšeno dne 10.3.2014

Veřejná vyhláška - sdělení záměru o pronájmu domu čp. 48 v obci Kámen - vyvěšeno dne 28.2.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 19.2.2014 - vyvěšeno dne 25.2.2014

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 19.2.2014 - vyvěšeno dne 12.2.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 - vyvěšeno dne 12.2.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 14.1.2014 - vyvěšeno dne 20.1.2014

Státní veterinární správy - ukončení mimořádných opatření - varroáza včel v Kraji Vysočina - vyvšeno dne 16.1.2014

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 14.1.2014

 

Napište nám

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obec-kamen.cz

Registrujte se zde
Obec Kámen - www.obec-kamen.cz