IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro návštěvníky > Místní části > JIŘÍKOV > Aktuální dění v Jiříkově

Aktuální dění v Jiříkově

Rok 2019

Rok 2019 otevřela v naší obci a jejím spolkovém životě výroční členská schůze místního Sboru dobrovolných hasičů. Během ní Sbor přijal dva nové členy a naplánoval celou řadu akcí na celý rok. Jaro přivítáme slavením Velikonoc a také spálením čarodějnic, které následují hned týden poté. Obě událsoti mají v Jiříkově hlubokou tradici a schází se k nim hodně Jiříkováků, jak trvale žijících tak i trvale se vracejících.

V květnu, konkrétně osmnáctého, se hasiči zůčastní okrskové soutěže, jež se letos bude konat ve Skuhrově. V červnu se uskuteční dětský den. Tradičně ho pořádá místní klub žen a hasiči i další občané s jeho organizací vydatně pomáhají. Těšíme se na vzájemnou spolupráci i děti, snad jim dětský den udělá radost.

V červenci pak přijde na řadu další ročník nočního nohejbalu trojic a v srpnu se během společného posezení rozloučíme s prázdninami.

Rok 2018

Rok 2018 se v Jiříkově nesl ve znamení oslav významných událostí celorepublikového i místního významu.

Jiříkov si letos připomněl 700 let od první písemné zmínky. Při této příležitosti se dne 25. 8. konala slavnost. Její součástí byl pietní akt, jímž jsme vzpomněli památku obětí politických procesů v době komunistického režimu. Spoluobčanům vězněným komunistickým režiemem byla u pomníku padlým v první světová válce odhalena pamětní deska. Během slavnosti hovořil starosta obce Petr Pipek a Petra Michalová o historii obce od prvních písemných zmínek až do současnosti. Vzpomněli jsme i první světovou válku a její obět z řad Jiříkováváků. Podrobněji o válce i osudech Jiříkováků pohovořil pan Zdeněk Špitálník, historik Vojensikého historického ústavu v Praze. Následovala vzpomínka na naše spoluobčany vězněné komunuistickým režiemem. Pohovořila o nich Petra Michalová, historička a místní rodačka. Pamětní desku odhalil čestný host slavnsoti, pan Jaromír Stojan z pobočky Konfederace politických vězňů v Havlíčkově Brodě. Pan Stojan pronesl i jímavý projev. Pamětní desku následně posvětil pater Jozef Ziaťko, duchovní správce farnosti Habry.

Pietní část programu doprovázel svým uměním hudební skladatel prof. Juraj Filas. Pro příležitost této slavnosoti složil skaldbu, jíž věnoval statečným Jiříkovákům a všem obětem první světové války. Skladba se nazývá Na polích flanderských a je složena na základě básně vojína první světové války jménem John McCrae, jenž padl ve Flandrech v roce 1917. Na počet obětem komunistikcých procesů zazněla latinská mariánská skladba Regina coeli, závěrem pak píseň spojovaná s prvním československým prezeidentem T. G. Masarykem Ach synku, synku. Prof. Filase zpěvem doprovázela Kateřina Pipková a Barbora a Anežka Štěpánovy.

Po úvodní pietní části následoval prostor pro procházku obcí, v níž byly nainstalovány informační panely o historii obce a jejích pamětihodných místech.

Program poté pokračoval vystoupením dechové hudby Vysočinka a zakončila jej skupina Trik z Chotěboře, jež k tanci a poslechu hrála do ranních hodin.

Celé slavnosti se účastnilo mnoho místních, rodáků i dalších hostů. Děkujeme všem, kteří s námi v tento výzmaný den byli.

Děkujeme rovněž Kraji Vysočina, z jehož fondů plynula finančí podpora pro tuto oslavu.

V jubilejním roce 2018 se v Jiříkově konala i hasičská koutěž. Uskutečnila se 26. 5. a účastnila se jí obě místní družtva, družstvo můžů i žen.

Tradičně se rovněž konal i dětský den, připadl na 23. červen a nesl indiánskou tematiku.

V závěru jubiljního roku pak místní SDH uspořádá ples, a to 25. 12. v kulturním domě v Kameni. Na jeho organizaci se bude podílet se sousedním SDH Kámen.