IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Vyhlášky Účinnost 

Obecně závazná vyhláška obce Kámen o místním poplatku ze psů

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Kámen o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2024

Ceník nakládání s komunálním odpadem pro právnické a podnikající fyzické osoby

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kámen

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2017 o místních poplatcích.pdf

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místních poplatcích.pdf

 19.7.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Požární řád obce Kámen.pdf

 8.4.2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - Požární řád obce

 1.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kámen

 1.4.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních po

1. 2. 2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kámen

 1.1.2011

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech