IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Spolky a kluby > SDH Jiříkov

SDH Jiříkov

Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov byl založen na ustanovující schůzi konané dne 10. 4. 1929. Již v září téhož roku obstaral motorovou hasičskou stříkačku, jednu z prvních na Habersku. Do současnosti se však, bohužel, nedochovala, v letech druhé světové války byla nacisty zrekvírována a zpět se vrátila poničená natolik, že ji nebylo možno opravit.

Sbor pořídil i výzbroj pro 13 mužů a slavnostní stejnokroj, ve kterém se také společně fotografoval, a to dne 10. 11. 1929.

Na ustanovující schůzi se za činné členy přihlásili: Čeněk Bašta, Josef Cakl, Antonín Doubek (učitel a správce místní školy), Bohumil Grund, Josef Macháček, Jaroslav Maruška, Jan Miřácký ml. (čp. 3), Josef Miřácký (čp. 13), Josef Pavlík (čp. 17), Bohumil Pleskač, Jan Ranecký, František Špitálník, Bohuslav Vaněk. Prvním starostou se stal Josef Cakl, členy výboru pak Antonín Doubek a Bohuslav Vaněk.

Sbor dobrovolných hasičů představoval, a dodnes představuje, silnou kulturotvornou složku obecního a občanského života. Dokládá to skutečnost, že již následující rok uspořádal svůj první ples a v této tradici pak každoročně pokračoval, a to až do roku 1969. Zmíněný první ples se konal v sobotu 11. 1. 1930. K tanci a poslechu tehdy hrála hudba pana Čáslavského z Chotěboře. Na tradici nyní navázalo současné SDH, které plesy pořádá v součinnosti se sousedským SDH Kámen. Kromě plesů se ale jiříkovští hasiči účastnili požárních cvičení a školení, přítomni však byli i u významných událostí společenského života. Zmínit lze např. zapálení Masarykovy vatry. Jednalo se o čestnou hranici, kterou hasiči na vrchu Skalka zapálili 6. 3. 1937 na počest prezidenta T. G. Masaryka u příležitosti jeho 87. narozenin. Slavnostní akt pokračoval v sále hostince (čp. 26), kde učitel Antonín Doubek přednesl přednášku a žáci školy přání prezidentovi. Hasiči po celou dobu stáli na pódiu čestnou stráž u ozdobeného obrazu prezidenta.  Ze společenských aktivit nelze pominout ani účinkováních některých členů v divadelních hrách Spolku divadelních ochotníků Rozkvět.

Hasičská cvičení a školení absolvoval SDH Jiříkov v rámci VII. okrsku hasičské župy čáslavské, kam tehdy spadal. Velké cvičení této župy se konalo 4. 7. 1937 na náměstí v Habrech s cílem vyzkoušení požární bdělosti a připravenosti strojního vybavení. Jiříkovští se účastnili se svými oddíly i motorovou stříkačkou. Součástí programu bylo cvičení s hadicemi, koši, praporky a sekyrkami, vrcholem se stala ukázka hašení pomocí tří motorových stříkaček - cvičení provedl právě Sbor hasičů z Jiříkova a to v součinnosti se Sborem Habrů a Rybníčku. Proti pomyslnému požáru byla bráněna budova okresního soudu na náměstí, vodu hasiči čerpali z rybníka pod městem. Dle dobových záznamů se cvičení vydařilo a Sbory prokázaly svou dobrou připravenost. Jiříkov tehdy mohl vyslat již dva své oddíly, a to mužský i ženský. Dosud výhradně mužský Sbor byl totiž 25. 4. roku 1937 rozšířen i odbor žen. Jako členky se přihlásily Ludmila Pavlíková (čp. 6), Miloslava Marušková (čp. 19), Marie Šenková, Marie Krejčová, Marie Nádvorníková, Ludmila Habásková s Marie Marušková (čp. 23). Pro nové členky byl rovněž pořízen sváteční hasičský stejnokroj. Na počest založení ženského oddílu se poté konal slavnostní věneček.  

Dnes SDH Jiříkov čítá celkem 32 členů, z toho 13 žen a 19 mužů. Aktivně se podílí na dění v obci, a to pořádáním různých sportovních akcí, jako jsou např. nohejbalové turnaje, či tzv. dvojboj na koloběžkách (kombinace jízdy na koloběžce a střelby vzduchovkou). Členové rovněž pomáhají při organizaci dětských dnů, výročních a společenských událostí i s brigádami v obci. Samozřejmě, jako správný sbor dobrovolných hasičů, se v posledních letech zúčastňuje také okrskových hasičských soutěží. Muži nastupují v kategorii Muži starší a za svou soutěžní „kariéru“ dosáhli nemalých úspěchů. Ženské družstvo obnovilo svou činnost v roce 1995 u příležitosti hasičské soutěže konané právě v Jiříkově. Po dvou několikaletých soutěžních přestávkách se znovu dalo dohromady v roce 2011 a od té doby se zařadilo mezi stálice na stupních vítězů. V novodobé historii se i Jiříkov ujal pořadatelství okrskové soutěže, a to v již zmíněném roce 1995, dále pak v letech 2002 a 2018. Sbor rovněž disponuje motorovou stříkačkou, potřebnými hadicemi, helmami a pracovními i slavnostními stejnokroji.